poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Wykład doktora habilitowanego Pawła Soroka.

1 marca, 2010 by · Leave a Comment 

Tematem wykładu ma być świat biznesu w Polsce, jego zarys i perpektywy.  Wykład wyglosi polski politolog, dr habilitowany nauk humanistycznych prof dr Paweł Soroka.  Impreza została zaplanowana na niedzielę 7 marca na godzinę 17:oo.  

Komitet Towarzystwa Irlandzko-Polskiego informuje, że od marca planujemy organizowanie spotkań niedzielnych w Domu Polskim (20 Fitzwilliam Place).  Dom otwarty będzie co najmniej  co drugą niedzielę po południu (zasadniczo w drugą i czwartą niedzielę miesiąca). Będą prelekcje   i dyskusje przy kawie i herbacie, a także imprezy kulturalne i spotkania towarzyskie.

W imieniu  Irish Polish Society zapraszam wszystkich na spotkanie
z dr hab. Pawlem Soroka.
 Jak zwykle oslodzi nam przyjecie Party Cake, swoimi wypiekami zawsze
trafia do kazdego podniebienia..

Pawel Soroka jest czlonkiem Zwiazku Literatow Polskich, gdzie 24 lutego
bedzie mial promocje swojego najnowszego tomiku wierszy..

Notka dotyczaca Pawla Soroki
Pawel Soroka – ur. 3 wrzesnia 1953 roku w pierwszej stolicy Polski
Gnieznie. Poeta, dziennikarz, politolog i animator kultury oraz dzialan
gospodarczych.

Uprawia twórczosc poetycka, jest autorem czterech  tomików wierszy ( pt.
„Oczyszczenie”, wydany w 1979 r., „Miedzy stolicami”, wydany w 1992 r.,
„Molo biale i czerwone”, wydany w 1999 r. oraz „Wyzwalanie wyobrazni.
Wiersze najnowsze i wybrane”, wydany w 2010 roku. ) oraz dwóch arkuszy
poetyckich ( „Chwila samozatracenia”, wydany w 1976 r. i „Siedemnascie
erotyków”, wydany w 2005 r. ).  Ponadto jego wiersze ukazaly sie w
kilkudziesieciu czasopismach i kilkunastu almanachach i antologiach, m.in.
„Studenckie grupy i kluby poetyckie ( Warszawa 1979 ), „Debiuty poetyckie”
( Warszawa 1980 ), „Realni romantycy 1976 – 80” ( Warszawa 1981 ),
„Ksztalt milosci” ( Szczecin 1994 ), „Ksiega poetów – ksiega przyjaciól” (
Szczecin 1998 ), „Dojrzewanie w milosci” ( Radom 2000 ), „Zycie z wena” (
Warszawa 2006 ).

Pawel Soroka w 1976 roku ukonczyl nauki polityczne na Uniwersytecie
Warszawskim ( specjalnosc: stosunki miedzynarodowe ) i w 1985 roku na
Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW obronil prace doktorska pt.
„Teorie podejmowania decyzji w amerykanskiej nauce o stosunkach
miedzynarodowych”, która w 1987 roku zostala opublikowana. W 2006 roku
wydana zostala jego praca habilitacyjna pt. „Strategia bezpieczenstwa
zewnetrznego Polski. Proces formulowania”. 23 kwietnia 2008 roku Rada
Wydzialu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
nadala mu stopien naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w
zakresie nauk o polityce. Pawel Soroka jest autorem kilkudziesieciu
opublikowanych artykulów naukowych. W latach 2003 – 2005 koordynowal prace
Konwersatorium „O lepsza Polske”, które opracowalo „Raport o stanie
panstwa i sposobach jego naprawy”, wydany w 2005 r. ( zamieszczony na
stronach  www.plp.info.pl ). Jest profesorem dwóch uczelni: Warszawskiej
Szkoly Zarzadzania – Szkoly Wyzszej ( www.wsz-sw.edu.pl ) oraz Wyzszej
Szkoly Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Pawel Soroka jest takze czlonkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej, redaktorem naczelnym pisma
spoleczno-kulturalnego  „Wlasnym glosem” ( www.wlasnymglosem.pl ), autorem
ponad 250  artykulów o tematyce spoleczno-ekonomicznej i kulturalnej
opublikowanych w róznych czasopismach. Jest czlonkiem Rady Honorowej
dwumiesiecznika „Obywatel”( www.obywatel.org.pl ) oraz czlonkiem Komitetu
Redakcyjnego kwartalnika „Wiedza Obronna”. W latach 1986 -1990 byl
czlonkiem Narodowej Rady Kultury.

Pawel Soroka przewodniczy Radzie Krajowej Robotniczych Stowarzyszen
Twórców Kultury, które dzialaja w ponad 20 miastach w róznych regionach
Polski ( por.  www.rstk.bmino.pl ). W 1993 roku byl jednym z zalozycieli
Polskiego Lobby Przemyslowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego jest
koordynatorem (Polskie Lobby Przemyslowe jest niezalezna organizacja
spoleczna o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym, artykulujaca
interesy strategicznych branz polskiego przemyslu por.  www.plp.info.pl ).
Ponadto jest czlonkiem Zarzadu Glównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej,
Wiceprezesem Zarzadu Oddzialu Warszawskiego Towarzystwa Naukowego
Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) oraz czlonkiem Krajowej Rady Lotnictwa.

Posiada status osoby pokrzywdzonej, nadanej przez IPN w dniu 14.09.2005
r.( Zaswiadczenie nr 5455/05 ).

Informcje z Wikipedi o dr Pawle Soroka

Paweł Soroka (ur. 3 września 1953 r. w Gnieźnie) – polski politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalizuje się w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

W 2008 r. wzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces formułowania, 23/04/2008[1].

Profesor Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, kierownik studiów podyplomowych[2]. Profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Edwarda Lipińskiego w Kielcach[potrzebne źródło].

Od 1993 r. społecznie pełni funkcję koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.[3] Był koordynatorem prac Konwersatorium “O lepszą Polskę”, które opracowało “Raport o stanie państwa i sposobach jego naprawy” (wydany w 2005 roku)[4].

Przewodniczący Rady Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury[5] oraz redaktor naczelny “Własnym Głosem” – pisma tego ruchu. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP[potrzebne źródło].

Paweł Soroka uprawia twórczość poetycką, jest autorem trzech tomików wierszy:

  • Oczyszczenie, Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1979 r.
  • Między stolicami, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Białystok 1992
  • Molo białe i czerwone, Wydawnictwo „MIGG”, Radom 1999 – ISBN 83-87013-61-7.

Ponadto jego wiersze ukazały się w wielu czasopismach oraz kilkunastu almanachach i antologiach, m.in. Studenckie grupy i kluby poetyckie, Wydawca ZG SZSP, Warszawa 1979, Debiuty poetyckie, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1980 , Realni romantycy 1976 – 80, Zakład Wydawnictw SSP Universitas, Warszawa 1981, Kształt miłości , Oficyna Wydawnicza MAK, Szczecin 1994), Księga poetów – księga przyjaciół, Oficyna Wydawnicza MAK, Szczecin 1998 – ISBN 83-86825-11-1, Dojrzewanie w miłości, Wydawnictwo MiGG, Radom 2000 – ISBN 83-87013-66-8, Życie z weną, Wydawnictwo KOMO-GRAF, Warszawa 2006 – ISBN 83-85907-18-1.

Członek Związku Literatów Polskich, Krajowej Rady Lotnictwa, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Członek Rady Honorowej czasopisma Obywatel[6] i członek komitetu redakcyjnego kwartalnika Wiedza Obronna ( ISSN 0209-0031).

Książki [edytuj]

  • Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987.
  • Polistrategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Ujęcie normatywne, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa 2005, ISBN 83-7232-669-X
  • Polska racja stanu. Elementy alternatywnego programu gospodarczego (współautor), Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego, publikacja nr 9, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIMP-Hanna Bicz, Warszawa 2000, ISBN 83-87982-40-7

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!