środa, 3 marca 2021

Publikacje


Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tom I, 2014
Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (IPSY) to recenzowane, dwujęzyczne wydawnictwo naukowe Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (IPS), w którym publikowane są artykuły z zakresu historii, kultury, problematyki społecznej, polsko-irlandzkich relacji gospodarczych i politycznych, a także dokumenty związane z roczną działalnością IPS i wydarzeniami polonijnymi w Irlandii. Wydawnictwo jest interdyscyplinarnym forum przeznaczonym dla naukowców, publicystów i autorów piszących w języku polskim lub angielskim, w którym ukazują się wyniki badań naukowych, recenzje i artykuły służące integracji obydwu społeczności w Irlandii i kreujące pozytywny wizerunek Polski i Polaków w Irlandii. Przyjmowane są prace autorów zamieszkałych w Irlandii i zagranicą. Propozycje należy przesyłać do redaktora naukowego na adres email plachecki.dublin@gmail.com lub do Domu Polskiego, 20 Fitzwilliam Pl., Dublin 2.
The Irish Polish Society Yearbook, vol. I, 2014
Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tom I, 2014
Redakcja naukowa: Jarosław Płachecki
Rada redakcyjna:
Prof. Ronald J. Hill (Kolegium Trójcy Świętej w Dublinie) – Recenzent naukowy
Prof. Wawrzyniec Konarski (Uniwersytet Jagielloński) – Recenzent naukowy
Dr Niamh Nestor (Kolegium Uniwersyteckie w Dublinie) – Migracje i akwizycja mowy
Hanna Dowling (Towarzystwo Irlandzko-Polskie) –Dokumenty i archiwa
Patrick Quigley (Towarzystwo Irlandzko-Polskie) – Korekta językowa
Agnieszka Jarochowicz – Tłumaczenie z jęz. angielskiego na jęz. polski
Ronan Quinn – Tłumaczenie z jęz. polskiego na jęz. angielski
Spis treści
Artykuły
• Konstancja Markiewicz- życie uczuciowe i polityczne – Wawrzyniec Konarski
• Polskie szkolnictwo uzupełniające i irlandzkie szkolnictwo powszechne. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – Niamh Nestor
• „Dlaczego wszyscy po prostu nie wrócicie do domu?” Wzory migracji i osiedlenia polskiej diaspory w Irlandii w obliczu spowolnienia koniunktury gospodarczej – Teresa Buczkowska
• Wierność ojczystej literaturze czy odpór obcym wpływom? Nawyki czytelnicze imigrantów w świecie zagubionej tożsamości – Magdalena Szulc
• Jerzy Harasymowicz: poeta wielu narodów – Ewa Stańczyk
Część polskojęzyczna
• Jan Kamiński odsłania prawdę o sobie – Hanna Dowling
• Irlandzka neutralność w czasie II wojny światowej – Izabela Jankowska
• Ocena sytuacji gospodarczej Irlandii w świetle 10. raportu w ramach umowy pożyczkowej z MFW w 2013 r. – Jarosław Płachecki
Recenzje
• Migrant Birds. Selected Poems by Adam Mickiewicz – Marcus Wheeler
• The Polish Irishman, The Life and Times of Count Casimir Markievicz by Patrick Quigley – Jarosław Płachecki
• Contact Zone Identities in the poetry of Jerzy Harasymowicz: A Postcolonial Analysis by Ewa Stańczyk – Patrick Quigley
• Polish Emigration in Ireland in the 20th and early 21st centuries (ed.) J. Płachecki – Gabriel Doherty
• What I got from Ireland? by Przemek Kolasiński and Brian Earls –Patrick Quigley
Raporty i notatki z działalności Towarzystwa Irlandzko-Polskiego
• List informacyjny IPS, 8th Dec. 2012 – Hanna Dowling
• Wspominając Seamusa Heaney’a – Hanna Dowling
• Podsumowanie działalności IPS w roku 2012/2013 (wersja ang.) – Hanna Dowling
• Podsumowanie działalności IPS w roku 2012/2013 (wersja pol.) – Hanna Dowling
Album fotograficzny Towarzystwa Irlandzko-Polskiego 2012/2013 – Jason Dolan
Rocznik_Tow_Irlan-Pol_I_2014

Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tom II, 2015
Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (IPSY) to recenzowane, dwujęzyczne wydawnictwo naukowe Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (IPS), w którym publikowane są artykuły z zakresu historii, kultury, problematyki społecznej, polsko-irlandzkich relacji gospodarczych i politycznych, a także dokumenty związane z roczną działalnością IPS i wydarzeniami polonijnymi w Irlandii. Wydawnictwo jest interdyscyplinarnym forum przeznaczonym dla naukowców, publicystów i autorów piszących w języku polskim lub angielskim, w którym ukazują się wyniki badań naukowych, recenzje i artykuły służące integracji obydwu społeczności w Irlandii i kreujące pozytywny wizerunek Polski i Polaków w Irlandii. Przyjmowane są prace autorów zamieszkałych w Irlandii i zagranicą. Propozycje należy przesyłać do redaktora naukowego na adres email plachecki.dublin@gmail.com lub do Domu Polskiego, 20 Fitzwilliam Pl., Dublin 2.

The Irish Polish Society Yearbook, vol. I, 2015
Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tom I, 2015
Redakcja naukowa: Jarosław Płachecki
Rada redakcyjna:
Prof. Bryan Fanning (Kolegium Uniwersyteckie w Dublinie) – Recenzent naukowy
Prof. Witold Rakowski (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach) – Recenzent naukowy
Prof. Wawrzyniec Konarski (Uniwersytet Jagielloński) – Recenzent naukowy
Dr Bożena Cierlik (Kolegium Uniweryteckie w Cork) – Recenzent naukowy
Dr Niamh Nestor (Kolegium Uniwersyteckie w Dublinie) – Migracje i akwizycja mowy
Dr Mariusz Kaminski (PWSZ w Nysie)- Tłumaczenie z jęz. angielskiego na jęz. polski i korekta językowa
Hanna Dowling (Towarzystwo Irlandzko- Polskie) – Dokumenty i archiwa
Patrick Quigley (Towarzystwo Irlandzko-Polskie) – Korekta językowa
Jason Dolan (Towarzystwo Irlandzko-Polskie) – Fotografia cyfrowa i korekty

Spis treści
Od wydawcy – Jarosław Płachecki
Artykuły
• W trosce o zachowanie narodowej tożsamości. 35 lat Towarzystwa Irlandzko-Polskiego – Jarosław Płachecki
• Polacy w Irlandii. Udział Polaków w życiu publicznym Irlandii XX wieku i początek działalności Towarzystwa Irlandzko-Polskiego – Hanna Dowling
• Kroniki Stanisława Markiewicza – Patrick Quigley
• Polska i Irlandia- perspektywa porównawcza – Bożena Cierlik

Część polskojęzyczna
• Brytyjska Misja Wojskowa w Polsce 1944-1945. Zapomniana historia operacji „Freston” – Hanna Dowling
• Irlandczycy i Polacy. Suplement do losów dawnych i obecnych – Wawrzyniec Konarski
• Prawo brehonów na tle rozwiązań prawnych w średniowiecznej Europie – Maciej Furtas
• Szpiedzy hitlerowscy na Szmaragdowej Wyspie w czasie II wojny światowej – Izabela Jankowska-Prochot
• Stan i perspektywy polskiego szkolnictwa wyższego w Irlandii – Jarosław Płachecki
Recenzje
• Polish Migrants in Belfast: Border Crossing and Identity Construction, Marta Kempny. Newcastle upon Tyne 2010 – John Kearns
• Recollection of a Distant Past, Szymon J. Zaremba – Marcus Wheeler
• Polish – Irish Encounters in the Old and new Europe, eds. Sabine Egger and John McDonagh, Oxford 2011 – John Kearns

Raporty i notatki z działalności Towarzystwa Irlandzko-Polskiego
• Raport z działalności IPS w roku 2013/2014 – Hanna Dowling
• Wspominając Macieja Smoleńskiego. Pożegnanie –Sandy Smoleński
• Wspominając Macieja Smoleńskiego … – Hanna Dowling
• Biuletyn IPS z 28 maja 2014 r.(wersja ang.) – Hanna Dowling
• Biuletyn IPS z 28 maja 2014 r. (wersja pol.) – Hanna Dowling
• Notatka ze spotkania organizacji polonijnych w Irlandii z prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, panem Longinem Komołowskim w Domu Polskim w Dublinie 28 września 2014 r. – Jarosław Płachecki
• Podsumowanie działalności Towarzystwa Irlandzko-Polskiego w roku 2013/2014 – Hanna Dowling
• Przemówienie prezesa IPS podczas walnego zebrania Towarzystwa Irlandzko-Polskiego w dniu 19 października 2014 r. – Jarosław Płachecki
Dokumenty i korespondencja Towarzystwa Irlandzko- Polskiego
• Statut Towarzystwa Irlandzko-Polskiego
• Protokół ze spotkania przedstawicieli Zarządów IPS, POSK i Ogniska Polskiego z 30 października 2013 r.
• Biuletyn Domu Polskiego, nr 1/2014, kwiecień 2014 r. (wersja ang.)
• Biuletyn Domu Polskiego, nr 1/2014, kwiecień 2014 r. (wersja pol.)
• Biuletyn Domu Polskiego, nr 2/2014, październik 2014 r. (wersja ang.)
• Biuletyn Domu Polskiego, nr 2/2014, październik 2014 r. (wersja pol.)
• List intencyjny do prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longina Komołowskiego z 27 sierpnia 2014 r.
• Zaproszenie na konferencję IPS skierowane do prezesa SWP Longina Komołowskiego
• Program konferencji Towarzystwa Irlandzko-Polskiego
• Tekst wystąpienia prezesa SWP Longina Komołowskiego wygłoszonego w dniu 27 września 2014 r. podczas konferencji IPS
• List gratulacyjny do uczestników konferencji przesłany przez prof. Wawrzyńca Konarskiego
• List gratulacyjny od byłego prezesa pana Martina Reynoldsa
• List J.E. Ambasadora RP w Irlandii pana Marcina Nawrota do sekretarz IPS pani Hanny Dowling z 21 stycznia 2013 r.
• List J.E. Ambasadora RP w Irlandii pana Marcina Nawrota do sekretarz IPS pani Hanny Dowling z 18 lutego 2013 r
• List Hanny Dowling do Martina Reynoldsa z dnia 25lutego 2013 r.
• List prezesa IPS dr. Jarosława Płacheckiego do kierownika ds. dziedzictwa kulturowego Wydziału Planowania Urzędu Miasta Dublina z dnia 27 kwietnia 2013 r.
• List Martina Reynoldsa do Burmistrza Miasta Dublina
• List prezesa IPS dr. Jarosława Płacheckiego do kierownika ds. dziedzictwa kulturowego Wydziału Planowania Urzędu Miasta Dublina z dnia 11 maja 2013 r.
• List Martina Reynoldsa do prezesa IPS Jarosława Płacheckiego
• List Dyrektora Zarządzającego Clerys pana Dominika Prendergasta do prezesa IPS Jarosława Płacheckiego

Album fotograficzny Towarzystwa Irlandzko-Polskiego 2012/2013 – Jason Dolan
Rocznik_Tow_Irlan-Pol_II_2015

Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tom III, 2016

Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (IPSY) to recenzowane, dwujęzyczne wydawnictwo naukowe Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (IPS), w którym publikowane są artykuły z zakresu historii, kultury, problematyki społecznej, polsko-irlandzkich relacji gospodarczych i politycznych, a także dokumenty związane z roczną działalnością IPS i wydarzeniami polonijnymi w Irlandii. Wydawnictwo jest interdyscyplinarnym forum przeznaczonym dla naukowców, publicystów i autorów piszących w języku polskim lub angielskim, w którym ukazują się wyniki badań naukowych, recenzje i artykuły służące integracji obydwu społeczności w Irlandii i kreujące pozytywny wizerunek Polski i Polaków w Irlandii. Przyjmowane są prace autorów zamieszkałych w Irlandii i zagranicą. Propozycje należy przesyłać do redaktora naukowego na adres email plachecki.dublin@gmail.com lub do Domu Polskiego, 20 Fitzwilliam Pl., Dublin 2.

The Irish Polish Society Yearbook, vol. I, 2015
Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tom I, 2015
Redakcja naukowa: Jarosław Płachecki
Rada redakcyjna:
Dr Gabriel Doherty (Kolegium Uniwersyteckie w Cork) – Recenzent naukowy
Prof. Witold Rakowski (Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach) – Recenzent naukowy
Prof. Wawrzyniec Konarski (Uniwersytet Jagielloński) – Recenzent naukowy
Dr Bożena Cierlik (Kolegium Uniweryteckie w Cork) – Recenzent naukowy
Dr Mariusz Kaminski (PWSZ w Nysie)- Tłumaczenie z jęz. angielskiego na jęz. polski i korekta językowa
Hanna Dowling (Towarzystwo Irlandzko- Polskie) – Dokumenty i archiwa
Patrick Quigley (Towarzystwo Irlandzko-Polskie) – Korekta językowa
Jason Dolan (Towarzystwo Irlandzko-Polskie) – Fotografia cyfrowa i korekty

Spis treści

Od wydawcy – Jarosław Płachecki
Artykuły
• Po przeciwnych stronach: Kazimierz i Konstancja Markiewicz w 1916 r. – Patrick Quigley
• Pawel Edmund Strzelecki – życie, podróże, odkrycia i praca społeczna w Irlandii – Hanna Dowling
• Początki irlandzkiej policji Garda Síochána. Ujęcie historyczne i prawne – Izabela Jankowska – Prochot
• Ewolucja polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii i Irlandii: dawne i współczesne przyczyny emigracji – Agnieszka Pędrak
• Dramaturgia Briana Friela w Polsce – Hanna Dowling

Część polskojęzyczna
• Zemsta czy sprawiedliwość? Brytyjskie sądy wojenne po Powstaniu Wielkanocnym 1916 r.- Maciej Furtas.
• Niepełnosprawność w Irlandii oraz w Polsce – Agnieszka Wieczorkowska

Recenzje
• Sisters against the Empire. Countess Constance Markievicz and Eva Gore-Booth, 1916-17, Patrick Quigley, The Liffey Press, Dublin 2016 – Jarosław Płachecki
• Revolutionary Lives Constance and Casimir Markievicz, Lauren Arrington, Princeton University Press, 2016 – Patrick Quigley
• Polska Irlandia wspólna historia: Poland & Ireland – A Common History ?, eds. Marchlewicz K. and Kucharski A., Irish Culture Foundation, Poznań 2015 – Patrick Quigley
• First of the Small Nations: the Beginnings of Irish Foreign Policy in the Interwar Years, 1919-1932, Gerard Keown, Oxford University Press, 2016 – Patrick Quigley

Raporty i notatki z działalności Towarzystwa Irlandzko-Polskiego
• Tablica upamiętniająca Pawła Edmunda Strzeleckiego w Dublinie – Hanna Dowling
• Podsumowanie działalności Towarzystwa Irlandzko-Polskiego w roku 2014/2015 (tekst pol.) – Edyta Dolan
• Podsumowanie działalności Towarzystwa Irlandzko-Polskiego w roku 2014/2015 (tekst ang.) – Edyta Dolan
• Raport ze spotkania organizacji polonijnych w Domu Polskim w Dublinie 18 stycznia 2015 r. – Edyta Dolan
• Raport ze spotkania organizacji polonijnych w Domu Polskim w Dublinie 6 września 2015 r. – Agnieszka Wieczorkowska, Jarosław Płachecki
• Prezesi Towarzystwa Irlandzko- Polskiego w latach 1979-2016 – Edyta Dolan

Dokumenty i korespondencja Towarzystwa Irlandzko- Polskiego
• Regulamin Domu Polskiego (tekst ang.)
• Regulamin Domu Polskiego (tekst pol.)
• Komentarz do Konsultacji projektu Rządowego programu współpracy z polską diasporą, 15 grudnia 2014 r.
• Zezwolenie na zainstalowanie tablicy pamiątkowej na budynku Clerys, 5 lutego 2015 r.
• Program obchodów Festiwalu Polska Eire 2015 w Domu Polskim
• Wystąpienie Prezydenta Miasta Poznania z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej Pawła Edmunda Strzeleckiego, 29 marca 2015 r. (tekst ang.)
• Wystąpienie Prezydenta Miasta Poznania z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej Pawła Edmunda Strzeleckiego, 29 marca 2015 r. (tekst pol.)
• Wystąpienie Wojciecha Owsianowskiego, pomysłodawcy projektu, z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej Pawła Edmunda Strzeleckiego, 29 marca 2015 r. (tekst ang.)
• Wystąpienie Wojciecha Owsianowskiego, pomysłodawcy projektu, z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej Pawła Edmunda Strzeleckiego, 29 marca 2015 r. (tekst pol.)
• Tekst komunikatu prasowego Rady Miasta Dublina dotyczący odsłonięcia tablicy Pawła Edmunda Strzeleckiego, 30 marca 2015 r.
• List Prezydenta Miasta Poznania do prezes IPS, Edyty Jankowskiej z dnia 7 kwietnia 2015 r.
• List JE Ambasadora RP Ryszarda Sarkowicza do Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, 9 kwietnia 2015 r.

Album fotograficzny Towarzystwa Irlandzko-Polskiego 2014/2015 – Jason Dolan
Rocznik_Tow_Irlan-Pol_III_2016

Polska emigracja w Irlandii w XX i na początku XXI wieku

Redakcja naukowa: Jarosław Płachecki
Recenzent: prof. dr hab. Alojzy Zalewski
(Dublin- Żyrardów 2012, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji- Państwowego Instytutu Badawczego, ISBN: 978-83-7789-159-9, ss.186)
Spis treści:
• Słowo wstępne (Jarosław Płachecki)
• Kazimierz Markiewicz- miłośnik życia! (Patrick Quigley)
• Polonia w Irlandii XX w. (Hanna Dowling)
• Organizacje polonijne powstałe po 2004 r. (Jarosław Płachecki)
• Wizerunek polskiego emigranta w polskich mediach w Irlandii (Przemysław Kolasiński)
• Perspektywy i wyzwania emigracji polskiej w Irlandii (Emilia Marchelewska)
• Praca Polaków w Irlandii i płynące z niej korzyści dla obu narodów (Witold Rakowski, Barbara Rakowska)
• Przepływ ludności między Polską a Irlandią (Witold Rakowski)
Polish Emigration in Ireland in the 20th and early 21st Centuries.pdf