poniedziałek, 17 czerwca 2024

Publikacje


System polityczny Irlandii. Ewolucja i współczesne wyzwania, J. Płachecki,
Warszawa 2010The Political System of Ireland. Evolution and Contemporary Challenges, J.
Płachecki, Warszawa 2010

The Political System of Ireland. Evolution and Contemporary Challenges

Polska emigracja w Irlandii w XX i na początku XXI wieku, red. J. Płachecki,
Dublin 2012

Polish Emigration in Ireland in the 20th and early 21st Centuries.pdf

Polacy w Irlandii. Dziesięć lat Polskiej Szkoły w Dublinie, red. J. Płachecki,
Dublin 2017

The Poles in Ireland. Ten Years of Polish School in Ireland

Dom Polski w Dublinie. Ilustrowana kronika, red. J. Płachecki, Dublin 2019

The Polish House in Dublin. An Illustrated Chronicle.

Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tom I, 2014

IPS Yearbook_I__2014

Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tom II, 2015

Rocznik_Tow_Irlan-Pol_II_2015

Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tom III, 2016

Rocznik_Tow_Irlan-Pol_III_2016

Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tom IV, 2017

The Irish Polish Society Yearbook. vol. IV_2017

Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tom V, 2018

The Irish Polish Society Yearbook. vol. V_2018

Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tom VI, 2019

The Irish Polish Society Yearbook. vol. VI-2019

Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, tom VII, 2020

The Irish Polish Society Yearbook. vol. VII-2020