sobota, 25 maja 2024

O Nas


Informacje Ogólne:

Towarzystwo Irlandzko-Polskie (IPS) jest jedyną organizacją polonijną w Irlandii, która posiada pełne członkostwo EUWP (Europejska Unia Wspólnot Polonijnych).

Do wydarzeń i imprez organizowanych przez Towarzystwo należą: koncerty, wydarzenia literackie, poetyckie, filmowe, wystawy sztuki, konferencje edukacyjne, prelekcje i debaty, obchody świąt narodowych Polski i Irlandii, dni rodzinne, spotkania towarzyskie i wiele innych imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i tradycyjnym. Cieszą się one dobrą frekwencją, a udział w nich biorą poza członkami i sympatykami Towarzystwa również ambasadorzy polscy i irlandzcy, ministrowie i inne znane osoby publiczne. Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba mieszkająca w Irlandii, która interesuje się Polską i wzajemnymi związkami polsko-irlandzkimi.

Towarzystwo Irlandzko-Polskie jest wspierane finansowo przez swych członków, przez Ognisko Polskie, Radę Miasta Dublina, Ambasadę RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i inne instytucje.

Towarzystwem kieruje 12-osobowy komitet zarządzający, wybierany corocznie. Praca członków komitetu jest ściśle dobrowolna i społeczna.

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego wybrało nowy komitet
zarządzający na rok 2024.
Nowy Komitet Towarzystwa Irlandzko-Polskiego na rok 2024 z naszym Przewodniczącym Panem Patrickiem Quigleyem, Wiceprzewodniczącym Jarosławem Płacheckim, Sekretarzem Honorowym Chrisem Wolnym, Skarbnikiem Honorowym Jarosławem Głową oraz Członkami Komitetu: Krzysztofem Kiedrowskim, Marysią Harasimowicz, Kevinem O’Neill, Hanią Dowling i Tamarą Niekludów. Nowymi członkami IPS na ZWZ zostali: Eva Zych, Piotr Otręba i Joanna Kossykowska. W tym roku spodziewamy się wielkich rzeczy w postaci nowych książek, wykładów i wystaw poświęconych historii i działalności kulturalnej Polaków w Irlandii. To jest to, co robimy. Wszystkich gości i nowych członków zapraszamy do Domu Polskiego w Dublinie!

Wszystkie osoby, które nie opłaciły jeszcze składki członkowskiej na rok 2024 są bardzo uprzejmie proszone o przesłanie czeków (lub przekazów pocztowych) na adres Domu Polskiego Można też wpłacić bezpośrednio w gotówce na ręce członka komitetu. Ponadto, można dokonać przelewu na konto Towarzystwa w banku Allied Irish Bank. „Namiary” banku są jak poniżej:
Allied Irish Bank, 100 Grafton Street, Dublin 2
Sort Code: 93-10-47
Account No: 56363006
IBAN: IE71AIBK93104756363006
BIC: AIBKIE2D
Przy dokonywaniu przelewu konieczne jest podanie skarbniczce swego nazwiska, tak aby mogła odnotować wpłacone członkostwo. Kontakt ipsdublin@gmail.com
Pragniemy podkreślić, że składka członkowska od wielu lat nie uległa zmianie. Wynosi rocznie: 15 euro składka indywidualna, 20 euro składka rodzinna. Studenci: 12 euro.

Ponieważ Towarzystwo Irlandzko-Polskie (IPS) ma charakter wolontariatu, a większość członków komitetu pracuje zawodowo i jest na ogół zajęta w ciągu dnia, większość naszych wydarzeń, zebrań, załatwianie korespondencji itp. ma miejsce po godzinie 18-ej w tygodniu, oraz po południu w czasie weekendów i świąt.

Historia Towarzystwa Irlandzko-Polskiego:

Powstanie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego związane było z wyborem na urząd papieski „polskiego Papieża” – Jana Pawła II (16 października 1978). 7 stycznia 1979 roku, z inicjatywy jezuity księdza Klausa Cieszyńskiego, odbyło się w Dublinie spotkanie Polaków „przy opłatku”, podczas którego utworzony został pierwszy komitet do kierowania powstającą organizacją. Bodźcem do formalnego utworzenia Towarzystwa była historyczna wizyta w Irlandii papieża Jana Pawła II (29 września – 1 października 1979).

Towarzystwo Irlandzko-Polskie jest organizacją niedochodową non-profit i apolityczną. Statutowym celem Towarzystwa jest wspieranie przyjaźni , integracji, wzajemnego zrozumienia i współpracy między polską i irlandzką społecznością, jak również rozwijanie w Irlandii zainteresowania polską kulturą, sztuką, historią i tradycją.

Po powstaniu Solidarności w Polsce (sierpień 1980), Towarzystwo Irlandzko-Polskie bardzo aktywnie wspierało dążenia Polaków do zmian demokratycznych w kraju. Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981r. stanu wojennego w Polsce, Towarzystwo zorganizowało szeroko zakrojoną pomoc humanitarną dla Polski (lata 1981-1983). Założony został fundusz „Aid to Poland”. Wysłano do Polski 20 kontenerów z lekami, materiałem sanitarnym, żywnością i odzieżą.

Spotkania członków Towarzystwa i organizowane imprezy początkowo odbywały się zwykle w kolegium Milltown College, gdzie studiował główny założyciel Towarzystwa ksiądz Klaus Cieszyński. Sytuacja zmieniła się zasadniczo w 1986 roku, dzięki zapisowi w testamencie ś.p. Wandy Petronelli Brown, Polki, która wyszła za mąż za Irlandczyka i zamieszkała w Irlandii po 1-ej wojnie światowej.

Zakupiono i wyremontowano duży budynek georgiański przy 20 Fitzwilliam Place w Dublinie. Dom Polski – otwarty w 1987 roku – stał się siedzibą Towarzystwa.

Upadek systemu komunistycznego w Polsce zapoczątkował nowy rozdział w stosunkach polsko-irlandzkich. W 1991 roku otwarta została Ambasada RP w Dublinie, z którą Towarzystwo Irlandzko – Polskie niezwłocznie nawiązało kontakt i współpracę.

W okresie starań Polski o wejście do Unii Europejskiej, Towarzystwo Irlandzko-Polskie stało się forum publicznych dyskusji i konferencji, w których wzięli udział znani przedstawicieli życia politycznego i społecznego Irlandii i Polski. Nasze Towarzystwo aktywnie promowało akcesję Polski do UE.

Rok 2004 przyniósł ogromną zmianę w stosunkach polsko-irlandzkich, wskutek otwarcia dla Polaków irlandzkiego rynku pracy. Od tego czasu przed Towarzystwem Irlandzko-Polskim stanęło wyzwanie: jaką rolę powinniśmy spełniać w tak odmiennej sytuacji? Pragniemy wzmagać naszą społeczno-kulturalną działalność, aby organizowanymi wydarzeniami i informacją wspierać integrację nowo przybyłych Polaków.