czwartek, 18 Październik 2018

Wycieczka z Towarzystwem Irlandzko-Polskim do Lissadell House (Ballinfull, Co Sligo) – lipiec

Czerwiec 20, 2016 by · Napisz komentarz 

LissadellhouseProponowana data:

– 16 – 17 lipiec

Wiecej informacji na naszej stronie – (kliknij tutaj) . Zapisy przez formularz (kliknij tutaj) lub przez kontakt z Krzysztofem 085 735 95 37

Wszystkie koszty pokrywane sa bezposrednio przez uczestnikow wycieczki.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
734