czwartek, 18 Październik 2018

Promocja specjalnego wydania pisma “Translation Ireland”

Maj 2, 2014 by · Napisz komentarz 

984067_10154113917985533_4672996962092817354_nW środę 14 maja godz.20:00 w Domu Polskim odbędzie się promocja specjalnego wydania pisma Translation Ireland. Prezentowany numer poświęcony jest polskim i irlandzkim zagadnieniom dotyczącym twórczości translatorskiej. Zawiera wybór polskich utworów literackich tłumaczonych przez irlandzkich tłumaczy, oraz nowe przekłady na język polski pisarzy irlandzkich. Wezmą udział pisarze i tłumacze, którzy czytać będą fragmenty swoich utworów. Wieczór organizuje ITIA (Irlandzkie Stowarzyszenie Tłumaczy i interpretów) we współpracy z Towarzystwem Irlandzko-Polskim i Ambasadą RP.

Wstęp wolny i wszyscy mile widziani!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
666