niedziela, 19 maja 2024

Wykład (w języku angielskim) Prof dr hab W. Konarskiego, p.t. “Poland’s Systematic Transition after 1989 – a Personal Assessment.”

25 maja, 2012 by · Leave a Comment 

Piątek 1 czerwca godz 19:15 – Wieczór dyskusyjny z udziałem prof dr hab W. Konarskiego, który wygłosi wykład (w języku angielskim) p.t. Poland’s Systematic Transition after 1989 – a Personal Assessment. Po wykładzie dyskusja. Przedmiotem dyskusji będą przemiany
polityczno-społeczne w Polsce po 1989 roku. 4 czerwca miną 23 lata od pierwszych w powojennej Polsce “prawie” demokratycznych wyborów do Parlamentu. Przyniosły one druzgocącą klęskę komunistom i zapoczątkowały wejście Polski na drogę demokracji. Jak potoczyła się historia powstania i rozwoju Trzeciej RP – to jeden z tematów planowanej dyskusji. Dyskusja w dwóch językach (polski i angielski).

Prof dr hab Wawrzyniec Konarski (ur.1957) – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UniwersytetuWarszawskiego. Uzyskał doktorat w 1985 r, stopień doktora habilitowanego w 2002 r. Przez szereg lat był wykładowcą w Uniwersytecie Warszawskim (Katedra Europeistyki), obecnie kieruje Katedrą Nauk Politycznych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie i jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Studiów Regionalnych UJ w Krakowie.Zajmuje się m.in. historią polityczną Irlandii, problemami polskiej i irlandzkiej emigracji w USA i Australii, zagadnieniami współczesnej historii Europy Środkowo-Wschodniej. Autor wielu publikacji z dziedziny nauk politycznych, artykułów, rozpraw, haseł encyklopedycznych, recenzji, a także kilku książek. Komentuje często w polskich mediach wydarzenia polityczne. Był już kilkakrotnie gościem-lektorem Towarzystwa Irlandzko-Polskiego.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!