czwartek, 20 Wrzesień 2018

Lublin to Dublin – impreza towarzyska połączona z promocją polskiej browarni PINTA i irlandzkiego browaru O’Hara’s Irish Craft Beers

Listopad 28, 2016 by · Napisz komentarz 

unnamedPiątek 2 grudnia, godz.19 – Lublin to Dublin – impreza towarzyska połączona z promocją i degustacją nowego gatunku piwa, będącego produktem współpracy polskiej browarni PINTA z irlandzkim browarem O’Hara’s Irish Craft Beers.„Lublin to Dublin” to stout owsiany, uwarzony w Irlandii z użyciem płatków owsianych i chmielu z Polski. Przedstawiciele browaru O’Hara’s z Carlow, opowiedzą o swojej firmie, o aromacie i smaku nowego piwa, o dobieraniu potraw „łączących się” z tym piwem; także o owocnej współpracy z polską firmą PINTA. Po dyskusji, odpowiedzi na pytania itp, degustacja piwa. Osoby zainteresowane proszone są o zarezerwowanie miejsca SMS Krzysztof tel: 0877951446 lub e-mail: ips.dublin@gmail.com

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
814