sobota, 18 Sierpień 2018

Koncert Macieja Smoleńskego z okazji 80tych urodzin

Wrzesień 8, 2011 by · Napisz komentarz 

Specjalny koncert na 80cio lecie Macieja Smoleńskego w Irlandzkiej Królewskiej Akademii Muzyki (the Katherine Brennan Hall, The Royal Irish Academy of Music, 36-38 Westland Row, Dublin 2) o godzinie 19stej w piątek 16. 09. 2011r. Wstep wolny. Udzial biorą : Maciej Smoleński (Bas-baryton), Grainne Thomas (Sopran), Magdalena Mokowska (Sopran), Rosemary Hill (Pianino). Pieśni i piosenki po Polsku, Angielsku, Rosyjsku, Niemiecku, Wlosku i Wegiersku. Specjalny gość Sir Matthias Rimbleton-Deepley ze swoją wierną akompaniatorką Ms. Octavia de Witt d’Elbose.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
660