poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Czy Irlandia może pozwolić sobie na integrację ? Publiczne Forum

4 maja, 2011 by · Leave a Comment 

Towarzystwa Irlandzko Polskiego w Domu Polskim przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2 Środa, 11 maja: 19:00. Wszyscy są mile widziani.

Głos zabiorą :
Radna Mary O’Shea, Dublin City Council
Dr Fidele Mutwarasibo, Kierownik Integracjnej Rady Immigrantow w Irlandii
Pan Prashant Shukla, Prezes Rady Irlandia-Indie
Dr Jarosław Plachecki, Wykładowca Nauk Społecznych, w Local Government College
Pan Martin Reynolds , Prezes Towarzystwa Irlandzko Polskiego
Alan Shatter z Biura Ministra Sprawiedliwości.

Polsko Irlandzkie Towarzystwo organizuje Forum Publiczne w zakresie polityki integracji po ostatniej decyzji rządu o zniesieniu urzędu
Ministra do spraw Integracji.
Omówimy wyzwania dla integracji w czasie recesji, oraz konieczność integracji jako kluczowy element irlandzkiego społeczeństwa na wszystkich poziomach.
Na spotkaniu zostaną omówione strategie i polityka pracy różnych organizacji w zakresie integracji.

Forum składać się będzie z:
wypowiedzi uczestników, czasu na pytania publiczności i z dyskusji ogólnej.

Spotkanie zakończą nieformalne rozmowy o integracji przy winie i serku.

Patrick Quigley
Irlandzo Polskie Towarzystwo
085 7133106

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!