piątek, 12 kwietnia 2024

Afrykańska charytatywna wyprawa 2010

27 maja, 2010 by · Leave a Comment 


Spotkanie z Grzegorzem Wałęsą i Rafałem Gilewskim – organizatorami Africa Charity Expedition 2010 do Afryki Zachodniej.
Niedziela, 30 maj, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, godz. 17.00.

W skrócie:
Kto? Dwóch szalonych amatorów przygód – Grzegorz Wałęsa i Rafał Gilewski.
Co? Przygodowa ekspedycja charytatywna.
Dokąd? Dublin/ Bydgoszcz – Gambia.
Kiedy? Druga połowa grudnia 2010 – do połowy stycznia 2011.
Dlaczego? Aby propagować ideę turystyki połączonej z dobroczynnością.
Jak? Samochodem, z błogosławieństwem darczyńców, sponsorów oraz osób wspierających.

Africa Charity Expedition 2010 jest konceptem przygodowej wyprawy charytatywnej, który narodził się z początkiem roku 2010. To, co oryginalnie miało być szaloną wyprawą do Afryki Zachodniej, ewoluowało w ekspedycję dobroczynną.

Głównym celem ACE 2010 jest dostarczenie przenośnych urządzeń USG polskiej misji w Afryce Zachodniej oraz szpitalowi w Gambii. Trasa wyprawy wiedzie przez Europę, Maroko, Saharę Zachodnią, Mauretanię i Senegal do Gambii. W trakcie trwania ekspedycji pokonanych zostanie samochodem ponad 8 tys. kilometrów.

Idea przedsięwzięcia zostanie przedstawiona w formie barwnej prezentacji multimedialnej przy rytmach muzyki afrykańskiej.

Po części oficjalnej przewidziany jest poczęstunek winem, pokaz slajdów, prezentacja fotografii oraz dyskusje.

Wstęp wolny. Wszyscy mile widziani.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!