niedziela, 19 maja 2024

KURS JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH

28 kwietnia, 2015 by · Leave a Comment 

polish classes_opt (1)Kurs języka polskiego dla obcokrajowców wraca do Together- Razem!
Kurs jest skierowany do wszystkich obcokrajowców zainteresowanych kulturą i językiem polskim, ale może być wyjątkowo użyteczny dla tych, którzy mają rodzinę lub przyjaciół z Polski.
Języka polskiego warto się uczyć z różnych powodów:
1. Daje on większe możliwości na rynku pracy szczególnie teraz, gdy pogłębiają się stosunki gospodarcze między Irlandią a Polską

2. Pozwala lepiej poznać kulturę Polski

3. Jest niepowtarzalny

Podczas naszego kursu nauczymy się jak się przedstawiać, wyrażać samopoczucie, pytać o informacje czy opisywać swoje zainteresowania i codzienne zajęcia. A oto inne tematy, które poruszymy podczas kursu:

1. Powitania, alfabet
2. Nawiązywanie kontaktu i liczebniki, odmiana pierwszych czasowników
3. Opis ludzi i cech charakteru
4. Narodowości, zawody, odmiana czasowników drugiej grupy
5. Rodzina, wiek
6. Zainteresowania i hobby
7. Nazwy żywności, podawanie cen
8. Codzienne zajęcia, dni tygodnia, czasowniki zwrotne
9. Ubiory, kolory, niektóre idiomy
10. Nazwy miesięcy i czas przeszły

Kurs zaczyna się 9 maja 2015 o 15:00 i będzie trwał 10 tygodni. Cena: 100 €. Zapraszamy wszystkich chętnych!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!