niedziela, 19 maja 2024

(GAEILGE) “KOSTKA” TŁUMACZENIE NA JĘZYK IRLANDZKI POWIEŚCI GRAFICZNEJ PREMYSŁAWA WYSOGLĄDA SJ

20 listopada, 2018 by · Leave a Comment 

Foilseacháin Ábhair Spioradálta we współpracy z Ambasadą RP w Irlandii i Kościołem św. Audoena oraz Duszpasterstwem Polskim w Irlandii, serdecznie zaprasza na prezentację powieści graficznej Przemek Wysogląda SJ „Kostka” w tlumaczeniu na język irlandzki. Książkę przedstawi Kierownik Misji Dyplomatycznej RP Pan Łukasz Chimiak. Muzyka: Liam Ó Maonlaí i Piotr Czechowski.

Miejsce spotkania:
St. Audoen’s Church
Data: 29 Listopada
Godzina: 19.30

“KOSTKA” IRISH TRANSLATION OF A GRAPHIC NOVEL BY PRZEMEK WYSOGLAD SJ.

Foilseacháin Ábhair Spioradálta in conjunction with the Polish Embassy in Ireland and St. Audoen’s Church and Polish Chaplaincy in Ireland cordially invite you to the launch of Kostka a translation into Irish of the graphic novel by Przemek Wysoglad, SJ. The book will be introduced by Mr Lukasz Chimiak, Head of Mission. Music by Liam Ó Maonlaí and Piotr Czechowski.

Venue: St. Audoen’s Church Date: 29 November Time: 7.30

Ba mhór ag Foilseacháin Ábhair Spioradálta i gcomhar le hAmbasáid na Polainne in Éirinn agus Eaglais agus Séiplíneacht Pholannach Éireann Naomh Audoen tú a bheith i láthair nuair a sheolfaidh an tUas. Lukasz Chimiak, an Ceann Misean, Kostka aistriúchán Gaeilge ar úrscéal grafach le Przemek Wysoglad, SJ. Beidh ceol ó Liam Ó Maonlaí agus Piotr Czechowski.

Ionad: Eaglais Naomh Audoen, An tSráid Ard, Baile Átha Cliath 8. Dáta: 29 Samhain 2018 Am: 7:30

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!