Monday, 17 June 2024

“KOSTKA” IRISH TRANSLATION OF A GRAPHIC NOVEL BY PRZEMEK WYSOGLAD SJ.

November 20, 2018 by · Leave a Comment 


Foilseacháin Ábhair Spioradálta in conjunction with the Polish Embassy in Ireland and St. Audoen’s Church and Polish Chaplaincy in Ireland cordially invite you to the launch of Kostka a translation into Irish of the graphic novel by Przemek Wysoglad, SJ. The book will be introduced by Mr Lukasz Chimiak, Head of Mission. Music by Liam Ó Maonlaí and Piotr Czechowski.

Venue: St. Audoen’s Church Date: 29 November Time: 7.30

Ba mhór ag Foilseacháin Ábhair Spioradálta i gcomhar le hAmbasáid na Polainne in Éirinn agus Eaglais agus Séiplíneacht Pholannach Éireann Naomh Audoen tú a bheith i láthair nuair a sheolfaidh an tUas. Lukasz Chimiak, an Ceann Misean, Kostka aistriúchán Gaeilge ar úrscéal grafach le Przemek Wysoglad, SJ. Beidh ceol ó Liam Ó Maonlaí agus Piotr Czechowski.

Ionad: Eaglais Naomh Audoen, An tSráid Ard, Baile Átha Cliath 8. Dáta: 29 Samhain 2018 Am: 7:30

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!