piątek, 12 kwietnia 2024

BORD BIA (IRISH FOOD BOARD – IRLANDZKA RADA DS. ŻYWNOŚCI) – REKRUTACJA NA TRWAJĄCY JEDEN ROK PROGRAM (2015/16)

10 marca, 2015 by · Leave a Comment 

BordBiaFoodBord Bia (Irish Food Board – Irlandzka Rada ds. Żywności) wraz z UCD Smurfit Business School ogłosza nabór do Marketingowego Programu stypendialnego, który storzy 25 wybranym wspaniałą możliwość rozwoju kariery zawodowej.

Program ten stwarza unikalną szansę dla przyszłych liderów irlandzkiego sektora spożywczego, którzy pracują dla irlandzkich firm na zagranicznych rynkach, a jednocześnie studiują marketing międzynarodowy. Uczestnicy programu otrzymują stypendium w wysokości € 22.80, i zwolnieni są z opłat za studia. Doświadczenie w branży nie jest wymagane.
Sebastian Wrobel z Dublina ukończył program Bord Bia w 2014 roku a obecnie pracuje jako Brand Manager w Kerry Group.
“Program Bord Bia jest niesamowitym doświadczeniem, z którym wiążą się duże wyzwania. Jest to również fantastyczna szansa na zdobycie obszernej wiedzy z zakresu marketingu, jak również możliwość pracy w zespole złożonym z najbardziej cenionych profesjonalistów w branży żywnościowej. Z ogromnym przekonaniem chciałbym go zarekomendować każdemu, który poszukuje możliwości wzbogacenia swojej wiedzy, zdobycia niezwyklego doświadczenia a w konsekwencji wspaniałych możliwości rozwoju kariery zawodowej.”
Bord Bia inwestuje milion euro rocznie w program stypendialny, w ramach którego stypendyści realizują na najważniejszych zagranicznych rynkach łącznie do 100 biznesowych projektów dla irlandzkich firm z sektora spożywczego. Analiza irlandzkich firm, które były zaangażowane w program na przestrzeni ostatnich lat wykazała, że działalność stypendystów przyczyniła się do zwiększenia sprzedaży aż o 30 milionów euro w ciągu trzech ostatnich lat. Dodatkowo należy podkreślić fakt , iż export produktów żywnościowych z Irlandii w roku 2013 odnotował znaczący wzrost i osiągnął poziom 10 miliardów euro.
Kandydaci musza być absolwentami uczelni wyższej, z co najmniej dwu- trzyletnim doświadczeniem zawodowym, zainteresowanymi rozwojem biznesu i sprzedażą. Wybranych zostanie 25 osób, które udowodnią, ze posiadają wysoki potencjał, który może być efektywnie wykorzystany dla rozwoju irlandzkiego sektora spożywczego.
Aplikacje należy złożyć do 28 Marca 2015 roku.
Więcej informacji na www.smurfitschool.ie/bordbia

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!