niedziela, 19 maja 2024

Zdrowych i błogosławionych Świąt

11 kwietnia, 2020 by · Leave a Comment 

Towarzystwo Irlandzko-Polskie przesyła życzenia świąteczne wszystkim Członkom i Przyjaciołom: niech ta Wielkanoc, jakkolwiek inna niż zwykle, przyniesie Wam radość, zdrowie, pokój i nadzieję na przyszłość.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!