czwartek, 18 Październik 2018

Wystawa Towarzystwa Irlandzko-Polskiego pokazująca najnowsze dzieła artystów irlandzkich i polskich

Wrzesień 9, 2013 by · Napisz komentarz 

Wystawa rozpoczyna się w piątek 13 września i trwa do 5 października (otwarta będzie w piątki między 12:30 a 15:30 oraz w kazdą Sobotę i Niedzielę między 14:00 a 18:00) Zapraszamy również na „Noc Kultury” w Domu Polskim. W piątek, 20 września 2013 między 18:30 a 21:30 zaprezentujemy typowe polskie potrawy i różnorodność muzyki polskiej. Adres: 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2.

http://www.joomag.com/magazine/ips-annual-art-exhibition/M0371984001379014655

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
756