niedziela, 19 maja 2024

Wystawa Towarzystwa Irlandzko-Polskiego pokazująca najnowsze dzieła artystów irlandzkich i polskich

9 września, 2013 by · Leave a Comment 

Wystawa rozpoczyna się w piątek 13 września i trwa do 5 października (otwarta będzie w piątki między 12:30 a 15:30 oraz w kazdą Sobotę i Niedzielę między 14:00 a 18:00) Zapraszamy również na „Noc Kultury” w Domu Polskim. W piątek, 20 września 2013 między 18:30 a 21:30 zaprezentujemy typowe polskie potrawy i różnorodność muzyki polskiej. Adres: 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2.

http://www.joomag.com/magazine/ips-annual-art-exhibition/M0371984001379014655

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!