piątek, 12 kwietnia 2024

Wystawa ”Fenomen Solidarności. Migawki z dziejów Polski 1980-1981″

21 stycznia, 2012 by · Leave a Comment 

Wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w polskiej i angielskiej wersji językowej w 30. rocznicę narodzin „Solidarności”. Przedstawia ważne wydarzenia od strajków sierpniowych 1980 r. po wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r. – ukazuje drogę, która doprowadziła do powstania NSZZ „Solidarność”, relacje Związku z komunistyczną władzą i stosunek społeczeństwa do „Solidarności” na tle najważniejszych wydarzeń życia politycznego, społecznego i gospodarczego kraju.

Więcej informacji na temat wystawy: KLIKNIJ TU.

Wystawa jest prezentowana w Domu Unii Europejskiej (18 Dawson St., D2) w dniach 23 -31 stycznia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

Prezes IPN, dr Łukasz Kamiński, wygłosi wykład nt. wystawy w dniu 24 stycznia o godz. 19:00.

Więcej informacji na temat prezesa IPN, dra Łukasza Kamińskiego: KLIKNIJ TU.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!