czwartek, 20 Wrzesień 2018

Wystawa Artystów Towarzystwa Irlandzko-Polskiego

Wrzesień 7, 2012 by · Napisz komentarz 

Tegoroczna wystawa prac artystów związanych z Towarzystwem Irlandzko-Polskim będzie otwarta dla publiczności od 14 września. Wystawa będzie również częścią obchodów Nocy Kultury w Dublinie 21 września.
Wystawa obejmuje malarstwo portretowe, pejzażowe, surrealistyczne, sztukę abstrakcyjną, szkice, ceramikę, i inne media.
Wystawiają swoje prace artyści: Mandy Brennan, Camilla Fanning, Marysia Harasimowicz-Harris, Helena Johnston, Orla Kaminska, Deirdre O Broin Lennon, Andrzej Mazur, Ula Retzlaff, Martin Reynolds, Maciej Smoleński, Katarzyna Wójcikowska.
Wystawa łączy nasze dwie kultury, dając możliwość wspólnego prezentowania twórczości artystów polskich i irlandzkich. Jest ważnym wkładem do wydarzeń i przedsięwzięć, organizowanych w Domu Polskim przez Towarzystwo Irlandzko-Polskie, na rzecz zbliżania naszych dwóch krajów i integracji.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
654