czwartek, 20 Wrzesień 2018

Wykłady w Towarzystwie Irlandzko-Polskim

Marzec 15, 2011 by · Napisz komentarz 

W niedzielę, 20 marca od 16:00 wiele wybitnych polskich gosci zawita do Domu Polskiego, przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2.
Prof Paweł Soroka (poeta, dziennikarz i politolog), Uniwersytetu Warszawskiego, będzie przemawiać na temat polskiego przemysłu i sytuacji gospodarczej w Polsce.
Krzysztof Pawłowski, prezydent Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, będzie zajmował się tematem jednej z jego publikacji, “Społeczeństwa opartego na wiedzy”.
Wstę wolny. Oba wykłady będą dwujęzyczne i wszyscy są mile widziani. Przekąski będą serwowane.

Mamy również nadzieję, że wizytą zaszczyci nas Mirosław Hermaszewski, polski astronauta, który jako pierwszy Polak znalazł się w kosmosie na statku kosmicznym Soyuz 30 w 1978 roku.


Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
638