czwartek, 18 Październik 2018

Wykład i dyskusja z przedstawicielem Narodowej Galerii Sztuki z Irlandii

Październik 14, 2015 by · Napisz komentarz 

NGI col saturatedW niedzielę 18 października o godzinie 14.45pm Narodowa Galeria Irlandii zaprezentuje ilustrowany wykład (ze zdjęciami) w Domu Polskim.(20 Fitzwilliam Place, Dublin 2)
Wykład zaprezentuje wykładowca, dr. Sinead Furlong Clancy. Temat: Portrety epoki Kazimierza Markiewicza i Konstancji Markiewicz w bieli i inne ważne obrazy z kolekcji Galerii Narodowej 1890 – 1920.
Herbata i kawa będzie zapewniona. Wszyscy są mile widziani. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w języku angielskim.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
702