poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Wszystkie wydarzenia Towarzystwa Irlandzko Polskiego są tymczasowo odwołane w związku z epidemią COVID-19

2 kwietnia, 2020 by · Leave a Comment 

Wszystkie wydarzenia Towarzystwa Irlandzko Polskiego są tymczasowo odwołane w związku z epidemią COVID-19. Prosimy o przestrzeganie rzadowych rekomendacji dotyczących prewencji przed zarażeniem wirusem COVID-19.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!