sobota, 18 Sierpień 2018

Wkład wspomnień i pokaz filmów o Janie Pawle 2.

Maj 22, 2010 by · Napisz komentarz 

Wydarzenie: Wykład Hanny Dowling i pokaz filmów.
Czas: Niedziela 23 Maja o godzinie 20:00 po polskiej mszy św. w kosciele przy Dominick Street.
Miejsce: Salka w podziemiach kościoła. Wejście od strony Upper Dorset Street schodkami w dół.
Adres: St. Saviour’s Priory, 9-11 Upper Dorset Street, Dublin 1.

Korpus Pokoju (www.korpusypokoju.com) wspólnie z Towarzystwem Irlandzko-Polskim zapraszają na
wieczór dyskusyjny i pokaz filmowy. Tematem wieczoru bedzie postac Jana Pawla II. 18 maja minela 90. rocznica
urodzin “polskiego Papieża” a niedawno (w kwietniu) obchodzono 5.rocznice Jego smierci. Pokazane bedą materialy historyczne i fragmenty filmów dokumentalnych. Wydarzenie w jezyku polskim wszyscy są mile widziani.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
650