sobota, 18 Sierpień 2018

Wieczór pieśni Chopina.

Październik 7, 2010 by · Napisz komentarz 

Niedziela 17 października, godz 19:00 Dom Polski przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland.
Wstęp jest wolny i wszyscy są bardzo mile zaproszeni na koncert w wykonaniu młodej polskiej śpiewaczki Agaty Schmidt (mezzosopran), laureatki nagrody Grand Prix Chopin konkursu wokalnego Letniej Akademii Śpiewu (2010 Sopot-Gdansk).
Akompaniament: Rosemary Hill (fortepian). Wieczór prowadzić będzie prof. Maciej Smoleński.
Impreza jest zorganizowana wspólnie z Ambasadą RP.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
602