wtorek, 16 lipca 2024

Wieczór pamięci kardynała Józefa Glempa (1929-2013)

19 września, 2013 by · Leave a Comment 

Informujemy, że kilkakrotnie już zapowiadany wieczór pamięci kardynała Józefa Glempa odbędzie się w niedzielę 29 września godz.17.
Czasy w jakich pełnił on funkcję prymasa Polski były wyjątkowe. Były to lata Solidarności, stanu wojennego, rozmów tzw. Okrągłego Stołu, pierwszych po wojnie częściowo demokratycznych wyborów, upadku PRL, transformacji politycznej i gospodarczej, akcesji Polski do UE.
Kardynał Józef Glemp odwiedził kilkakrotnie Irlandię. W 1988 roku, wspólnie z ówczesnym prymasem Irlandii kardynałem Tomasem Ó Fiaichem, był gościem naszego Towarzystwa w Domu Polskim. Spotkał się z irlandzką Polonią 17 września 2006 roku, z okazji inauguracji polskiej Parafii św. Audena w Dublinie.
W ramach wieczoru prezentowane będą materiały archiwalne – nagrania TV, CD, wycinki prasowe, listy, itp.
Zapraszamy wszystkie osoby, które w sposób bezpośredni lub pośredni miały kontakt ze ś.p. kardynałem Józefem Glempem i mogą podzielić się swymi wspomnieniami.
Wieczór będzie prowadzony w dwóch językach (angielski i polski).

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!