niedziela, 19 maja 2024

Wieczór literacko-dyskusyjny w nawiązaniu do poezji Jerzego Harasymowicza

26 kwietnia, 2013 by · Leave a Comment 

Czwartek 9 maja godz.19 (Dom Polski)

Prowadzić będą: dr Ewa Stańczyk i dr John Kearns.

Przedstawiona będzie praca dr Ewy Stańczyk Contact Zone Identities in the Poetry of Jerzy Harasymowicz: A Postcolonial Analysis.

Wieczór zakończy lampka wina, wstęp jest wolny i wszyscy są mile widziani!

Jerzy Harasymowicz (1933-1999), poeta. Miał polsko-ukraińskie korzenie. Debiutował w 1953 roku w „Życiu Literackim”. Reprezentuje tzw. pokolenie 56. Uważany za dość kontrowersyjnego. Bardzo płodny poeta – jego dorobek to około 50 tomów poezji o łącznym nakładzie ponad 700 tysięcy. Poezja o bardzo różnorodnej tematyce, tworzył wymyślane mitologie, interesował się kulturą słowiańsko-chrześcijańską, był wieszczem prowincji, Polski południowej, Karpat i Bieszczad, pisał o Łemkach (ludność ruskiego pochodzenia zamieszkująca do 1945 roku Beskid Niski).
Z jego poezji powstał projekt W górach jest wszystko co kocham. Jego prochy, tak jak pragnął, rozsypano w Bieszczadach.

Dr Ewa Stańczyk jest docentem Polish Studies w Trinity College (Dept.of Russian and Slavonic Languages). Jest absolwentką Polish Studies Uniwersytetu w Manchester.
Specjalizuje się m.in. w historii i kulturze Polski i krajów Wschodniej Europy oraz w teorii postkolonializmu i pamięci.

Dr John Kearns jest edytorem pisma Translation Ireland. Zajmuje się tłumaczeniami, pracuje przekładając w szerokim zakresie z języka polskiego na angielski. Wieloletni członek Towarzystwa Irlandzko-Polskiego.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!