czwartek, 18 Październik 2018

Wczesne obchody dnia Świętego Patryka przy tradycyjnej irlandzkiej muzyce zespołu „The Comhaltas Ceóloirí z Monkstown”

Marzec 4, 2013 by · Napisz komentarz 

St Patrick’s Festival – Z okazji Święta Narodowego Irlandii – Towarzystwo Irlandzko-Polskie (Dom Polski – 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland) zaprasza w niedzielę 10 marca godz 17-19:30 na tradycyjne spotkanie przy muzyce.
Muzyka irlandzka na żywo
Irish Coffee – kawa po irlandzku
Degustacja różnych specjałów
Humor i zabawa
Wstęp € 1 dla członków Towarzystwa Irlandzko-Polskiego
€ 3 dla osób nie będących członkami Towarzystwa
Dzieci ponizej lat 12 – gratis, powyzej lat 12- 1 euro Wszyscy mile widziani!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
826