niedziela, 19 maja 2024

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Irlandzko-Polskiego

20 września, 2018 by · Leave a Comment 

Drodzy członkowie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego!
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Irlandzko-Polskiego odbędzie się w niedzielę 14 października o godzinie 16-ej w Domu Polskim (20 Fitzwilliam Place).

Gorąco zachęcamy do udziału w zebraniu.

W tym roku, wyjątkowo, omawiane na zebraniu sprawy Towarzystwa obejmować będą okres dwóch lat: 2016/17 i 2017/18 (sprawozdanie prezesa i sprawozdanie finansowe skarbnika, etc).W ubiegłym roku walne zebranie nie mogło się odbyć z powodu remontu Domu Polskiego. Działalność naszego Towarzystwa została na niemal cały rok zawieszona, ale mamy nadzieję, że większość planowanych wydarzeń będzie zrealizowana w nadchodzącym roku.

Zgodnie ze statutem Towarzystwa walne zebranie wybierze komitet zarządzający na rok 2018/19.

Każda osoba, będąca co najmniej sześć miesięcy członkiem Towarzystwa Irlandzko-Polskiego i ma opłaconą składkę za bieżący rok, ma prawo być zgłoszona i wybrana do komitetu.

Składkę członkowską za rok 2018/19 należy wysłać do skarbnika Towarzystwa (czek, przekaz pocztowy) na adres: Mrs Deirdre Holland, 18 Allen Park Road, Stillorgan, Co Dublin. Można też wpłacić bezpośrednio przed rozpoczęciem zebrania. Można dokonać przelewu na bank. Składka jest symboliczna – wynosi tylko 12 euro rocznie. Studenci € 10, składka rodzinna € 17.

Pozdrowienia dla wszystkich od komitetu Towarzystwa Irlandzko-Polskiego.

You may pay it directly to Deirdre on 14th October, just before the AGM. You can also make a lodgement directly to the IPS Bank Account. It is important, however, that the details of the payment are sent to Deirdre for her record. You can contact Deirdre by e-mail: deirdremholland@gmail.com

THE IPS BANK: Allied Irish Bank, 100 Grafton Street, Dublin2. Sort Code: 93-10-47 Account No: 56363006 IBAN: IE71AIBK93104756363006 BIC: AIBKIE2D

Membership is nominal – only € 12 per person annually or € 17 per family. Students € 10.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!