niedziela, 19 maja 2024

Tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne

18 grudnia, 2013 by · Leave a Comment 

Polska_wersja_Christmas_Jan_2014Zapraszamy w niedzielę 5 stycznia 2014 na nasze tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne z opłatkiem, kolędami i degustacją specjalności polskiej i irlandzkiej kuchni świątecznej. Początek spotkania godz 16:00

Adres: Dom Polski (20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlandia).
Koszt uczestnictwa:
· dla członków Towarzystwa Irlandzko-Polskiego symboliczne 1 euro
· 5 euro dla osób nie będących czlonkami Towarzystwa
. dzieci bezpłatnie
Wszyscy są bardzo mile widziani

Będzie to „rocznicowy opłatek” naszego Towarzystwa. Warto przypomnieć, że pierwsze spotkanie irlandzkiej Polonii przy opłatku zorganizował 35 lat temu (w niedzielę 7 stycznia 1979) w kolegium jezuickim w Miltown, inicjator Towarzystwa Irlandzko-Polskiego ks Klaus Cieszynski. Powstał wtedy pierwszy prowizoryczny zarząd Towarzystwa. Jan Kaminski był pierwszym prezesem a Helena Johnston honorowym sekretarzem. (Oboje nadal są aktywnymi członkami Towarzystwa!)

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!