środa, 19 Wrzesień 2018

Tradycyjne celebrowanie Dnia Św. Patryka w Domu Polskim

Marzec 4, 2017 by · Napisz komentarz 

W związku ze zbliżającym się Dniem Św. Patryka (Narodowe Święto Irlandii), Towarzystwo Irlandzko-Polskie i Polski Ośrodek Społeczno – Kulturalny zapraszają na kawę po irlandzku i koncert muzyki „na żywo”, 10 marca (piątek), początek godz. 18:30.
Wszyscy mile widziani. Dołącz do wspólnej zabawy i przyprowadź przjaciół!
Wstęp wolny dla członków (z opłaconą składką członkowską), € 3 – osoby nie będące członkami.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
666