czwartek, 20 Wrzesień 2018

Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaprasza na wydarzenie związane ze stuleciem katastrofy Titanica

Kwiecień 11, 2012 by · Napisz komentarz 

W Niedzielę, 15 kwietnia, o godz 18 zapraszamy do Domu Polskiego. W programie krótka prelekcja i pokaz pierwszego filmu (zrealizowanego w 1958 roku) poświęconego słynnej katastrofie. (Dla ciekawości warto dodać, że w filmie tym przez parę sekund zobaczyć można Macieja Smoleńskiego, naszego członka-seniora!). Seans filmowy przy kawie i herbatce. Wstęp wolny. Wszyscy mile widziani.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
746