czwartek, 18 Październik 2018

Towarzystwo Irlandzko Polskie zaprasza na Dzień Św.Patryka

Marzec 7, 2012 by · Napisz komentarz 

Zbliża się 17 marca – Dzień Św.Patryka – Narodowe Święto Irlandii. Nasze Towarzystwo tradycyjnie zaprasza na kawę po irlandzku , małą przekąskę i koncert muzyki irlandzkiej na żywo w niedzielę 11 marca w godzinach 16 – 19. Dla dzieci napoje ‘soft’.

Symboliczna opłata przy wejściu: 2 euro dla członków Towarzystwa i 4 euro dla gości nie będących członkami. Dzieci bezpłatnie. Wszyscy mile widziani z rodzinami i przyjaciółmi.

W niedzielę 18 marca Dom Polski będzie zamknięty – zachęcamy wszystkich do udziału w licznych imprezach Festiwalu Św. Patryka, który w tym roku trwa 4 dni – od piątku do poniedziałku włącznie 16 – 19 marca.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
674