czwartek, 18 Październik 2018

Techniki wystąpień publicznych

Luty 11, 2014 by · Napisz komentarz 

Public_speaking (1)

23 lutego 2014 godzina 17:00 Dom Polski (20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland)

Warsztaty pt. „Techniki wystąpień publicznych” zaprezentuje dr Jarosław Płachecki.

Podstawowe zagadnienia:

· treść i forma wypowiedzi,

· mowa ciała i problem spójności wypowiedzi,

· bariery komunikacji i utrzymanie uwagi publiczności.

Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaprasza kandydatów w wyborach samorządowych w Irlandii oraz wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem swoich umiejętności.

Wstęp wolny: wykład w języku polskim

Prowadzący: Edyta Jankowska i Ireneusz Trubilowicz.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
618