sobota, 18 Sierpień 2018

Table Quiz – pytania na tematy polsko-irlandzkie

Maj 18, 2012 by · Napisz komentarz 

W niedzielę 27 maja godz 17:30 – Table Quiz – Grupowa zabawa w pytania i odpowiedzi na tematy polsko-irlandzkie. Koszt uczestnictwa: bezpłatnie dla członków Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, 2 euro – dla osób nie będących członkami. Podana będzie kawa, herbata i coś do przekąszenia. Serdecznie zapraszamy!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
670