czwartek, 18 Październik 2018

Świąteczne Kolędowanie i Opłatek

Grudzień 4, 2012 by · Napisz komentarz 

Życząc wszystkim naszym członkom i przyjaciołom Wesołych Świat, Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaprasza Państwa na tradycyjne spotkanie świąteczne przy opłatku i muzyce.Niedziela, 16 Grudnia, godzina 17.00, Dom Polski (20 Fitzwilliam Place, Dublin 2)
Zaśpiewamy tradycyjne kolędy oraz piosenki świąteczne w języku polskim i angielskim. Posłuchamy świątecznej muzyki oraz skosztujemy wyśmienitych świątecznych potraw!!! Zapraszamy!
Wstęp: Członkowie 2 euro
Pozostali 5 euro
Dzieci wstęp wolny

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
622