czwartek, 18 Październik 2018

Spotkanie w ramach kampanii “Jesteś u Siebie. Zagłosuj!”

Październik 29, 2013 by · Napisz komentarz 

plakatTowarzystwo Irlandzko-Polskie (Irish Polish Society)- zaprasza na spotkanie w ramach kampanii “Jesteś u Siebie. Zagłosuj!”
Przyjdz 3 listopada, godz. 15.00 Irish Polish Society, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2.
Czy znasz swoje prawa? Dowiesz sie: Jak zdobyc irlandzki paszport Jakie masz prawa obywatelskie Jak moze Ci pomóc radny Co oznaczaja gaelickie nazwy partii i instytucji Czy Polacy mieli i moga miec wpływ na irlandzki system polityczny. Zblizaja sie wybory samorzadowe. Poznaj swoje prawa. Mozesz głosowac i kandydowac.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
662