czwartek, 18 Październik 2018

Spotkanie świąteczno-noworoczne w Domu Polskim – muzyka, kolędy, degustacja specjalności polskiej i irlandzkiej kuchni i loteria

Styczeń 6, 2015 by · Napisz komentarz 

Medrcy ze WschoduŻycząc wszystkim wszelkiej pomyślności w Nowym Roku Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaprasza na nasze tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne w Domu Polskim, w sobotę 10 stycznia. Początek spotkania godz. 19:30. Będzie muzyka, kolędy, degustacja specjalności polskiej i irlandzkiej kuchni świątecznej i loteria.
Impreza zorganizowana jest wspólnie z POSK-iem.
Uczestnictwo jest bezpłatne dla członków Towarzystwa Irlandzko-Polskiego.
Jednocześnie przypominamy wszystkim członkom, którzy nie opłacili jeszcze składki za bieżący rok 2015, by jak najszybciej uregulowali opłatę. To tylko 12 euro rocznie (składka rodzinna 17 euro, studenci 10 euro).

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
786