sobota, 18 Sierpień 2018

Romance Glastonbury Cowper Powys John – Powieść i Graal.

Listopad 12, 2010 by · Napisz komentarz 

Po raz pierwszy w Irlandii publiczny wykład ilustrowany przez autora, Patricka Quigley, o tym ” dziele zmieniającym życie” odbędzie sie w Domu Polskim  pod adresem 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2 w  poniedziałek, 22 listopada o godz. 19:30. Wino serwowane bedzie  podczas części przeznaczonej na pytania i dyskusję. Wstep wolny wszyscy mile widziani Info: 085 7133106 patquig2002@yahoo.com

John Cowper Powys (ur. 8 października 1872, zm. 17 czerwca 1963) – angielski poeta, prozaik i eseista.

W swojej twórczości podejmował na ogół tematykę filozoficzną. Jego pierwszym sukcesem była powieść Wolf Solent (1929), łącząca realistyczą obserwację świata ludzi i przyrody z medytacją i wnikliwą autoanalizą psychologiczną. Zainteresowanie dziejami legendarnymi i historią, często ubarwioną przez bujną wyobraźnię, znalazły swój wyraz w innych jego powieściach: A Glastonbury Romance (1932), Owen Glendower (1940), Atlantis (1954). Powys był też autorem licznych tomów esei, m.in. The Meaning of Culture (1930) oraz The Pleasures of Literature (1938).

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
664