niedziela, 19 maja 2024

Roczne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Irlandzko-Polskiego.

3 listopada, 2010 by · Leave a Comment 

Odbedzie sie w niedziele 7 listopada o godzinie 16:30. Wszyscy są bardzo mile zaproszeni. Kazda osoba bedaca czlonkiem Towarzystwa, ma prawo byc zgloszona i wybrana do komitetu (zarzadu).

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!