niedziela, 19 maja 2024

Roczne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Irlandzko-Polskiego 2012

23 listopada, 2012 by · Leave a Comment 

Drodzy Członkowie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, Uprzejmie informujemy, że roczne walne zebranie naszego Towarzystwa odbędzie się w niedzielę 25-ego listopada o godz 16 . Planowany porządek dzienny (Agenda) zebrania: 1. Odczytanie protokółu (Minutes) z poprzedniego walnego zebrania ( z 6 listopada 2011r.) 2. Sprawozdanie Sekretarki Towarzystwa Irlandzko-Polskiego (IPS) 3. Sprawozdanie Prezesa IPS 4. Sprawozdanie Skarbnika IPS 5. Dyskusja 6. Wybory nowego komitetu zarządzającego IPS na rok 2012/13 7. Wolne wnioski
Komitet zarządzający Towarzystwa Irlandzko-Polskiego jest wybierany corocznie. Każda osoba, będąca aktywnym członkiem Towarzystwa przez co najmniej 6 miesięcy, może być zgłoszona jako kanydat i wybrana drogą głosowania do komitetu. Członkami komitetu są Polacy i Irlandczycy, pracujemy społecznie dla wspólnego dobra na zasadzie wolontariatu. Gorąco zachęcamy do licznego udziału w walnym zebraniu!
Jednocześnie przypominamy, że składkę członkowską za nadchodzacy rok 2012/13 należy wplacić do naszego skarbnika – P. Quigleya, adres: 21 Coolmine Court, Clonsilla, Dublin 15. Można wpłacić bezpośrednio na ręce Pata przed zebraniem w niedzielę 25 listopada.
Składka jest symboliczna : 12 euro rocznie (1 euro na miesiąc!), skladka rodzinna 17 euro, studenci 10 euro.
Walne zebranie było zaplanowane na niedzielę 4 listopada. Zostało przesunięte o 3 tygodnie ponieważ sekretarz naszego Towarzystwa przebywała w Polsce (powód – kuracja medyczna) i nie mogła być w Irlandii na początku listopada. Za wszelkie niedogodności z powodu tej zmiany daty przepraszamy, licząc na Waszą wyrozumiałość!

http://www.facebook.com/pages/Irish-Polish-Society/254729863197
Towarzystwo Irlandzko-Polskie jest największą organizacją w Irlandii skupiającą Polaków, którzy pragną poszerzyć swoja wiedzę o Irlandii oraz Irlandczyków interesujących się Polską. Stowarzyszenie istnieje od 1979 roku.
IPS jest organizacją, która aktywnie promuje kontakty i wymianę kulturalną pomiędzy Polakami i Irlandczykami.
Wśród imprez organizowanych przez nasze Towarzystwo są wieczorki muzyczne, odczyty poezji i prozy, pokazy filmów, wykłady wygłaszane przez lokalnych i przyjezdnych wykładowców oraz spotkania towarzyskie. Doradzamy Polakom w Irlandii oraz organizujemy wykłady na tematy związane z integracją. Obchodzimy także święta religijne i świeckie obydwu krajów.
Zarząd Towarzystwa składa się z Polaków i Irlandczyków, którzy pracują razem by promować wszystko co najlepsze w obu krajach. Poszukujemy nowych członków, którzy pomogliby dostosować nasze działania do zmieniającej się rzeczywistości.
Zapraszamy do wypełnienia formularza członkowskiego na odwrotnej stronie tej ulotki. Spotykamy się w Dublinie w Domu Polskim.
Irish Polish Society
Towarzystwo Irlandzko Polskie
20 Fitzwilliam Place, Dublin 2

(APLIKACJA CZŁONKOWSKA)

NAME: …………………………………………………………………..
(Imie i nazwisko)

ADDRESS:……………………………………………………………….
(Adres)

TELEPHONE NO: Home: ………………………. Work:……………………….
Mobile……………………….

Email: ………………………………..

Occupation: (zawód)……………………………………………..

I enclose yearly membership fee:

10 Euro – students and unwaged
12 Euro individual………………….
17 Euro family………………………

Annual subscriptions run from 1st September until the end of August the following year.

Cheques/Postal orders etc are payable to the Irish Polish Society.

Please send your subscription with completed application form to Hon. Treasurer:
Patrick Quigley, 21 Coolmine Court, Clonsilla, Dublin 15
Tel: 018205609, Mob: 085 7133106 Email: patquig2002@yahoo.com

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!