sobota, 25 maja 2024

Renowacja Domu Polskiego w Dublinie 

13 października, 2023 by · Leave a Comment 


Zarząd Domu Polskiego w Dublinie uprzejmie informuje o trwającym remoncie obiektu. Zakończenie remontu planowane jest na początek listopada 2023.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!