czwartek, 18 Październik 2018

Recital fortepianowy w wykonaniu młodej polskiej pianistki Tamary Niekludow

Luty 13, 2013 by · Napisz komentarz 

Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaprasza na koncert, który odbędzie się w Domu Polskim (20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland) w niedzielę 17 lutego o godz 17:00. Będzie to recital fortepianowy w wykonaniu młodej polskiej pianistki Tamary Niekludow.
W programie utwory różnych kompozytorów.
Wstęp wolny i wszyscy miłośnicy muzyki są serdecznie zaproszeni!

Tamara Niekludow urodziła się w Gdańsku w 1989 roku. Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat w Szkole Muzycznej im Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, po ukończeniu której kontynuowala naukę w Gdańskiej Akademii Muzycznej. Obecnie studiuje w Dublinie w RIAM. Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień polskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
708