sobota, 18 Sierpień 2018

Polski „opłatek” połączony z muzyką, ze śpiewaniem kolęd, oraz z tradycyjnymi daniami polskiej i irlandzkiej kuchni świątecznej

Grudzień 5, 2011 by · Napisz komentarz 

Składając życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia zapraszamy na tradycyjne spotkanie świąteczne w Domu Polskim (20 Fitzwilliam Place, D.2)
Niedziela, 18 grudnia godz.16 – Polski „opłatek” połączony z muzyką, ze śpiewaniem kolęd, oraz z tradycyjnymi daniami polskiej i irlandzkiej kuchni świątecznej.
Koszt uczestnictwa:
· dla członków Towarzystwa Irlandzko-Polskiego wstęp bezpłatny
· 5 euro dla osób nie będących członkami Towarzystwa
· dzieci bezpłatnie
Wszyscy są bardzo mile widziani!

Postscriptum: Sean – nowy wiceprzewodniczący naszego towarzystwa, obiecał zapewnić tradycyjne irlandzkie gęsi na nadchodzące przyjęcie bożonarodzeniowe!

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
840