piątek, 12 kwietnia 2024

Polska społecznosc w USA: Siła i Bezsilność.

15 marca, 2010 by · Leave a Comment 

Niedziela 21  marca  godzina 17:oo, Dom Polski , 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland

Tematem wykładu mają być siła i bezsilność  Polonii znajdującej się w realiach Stanów Zjednoczonych .  Wykład wyglosi Bogdan Węgrzynek.

Będziemy też celebrować święto patrona Irlandii – św. Patryka przy Kawie po Irlandzku.

Specjalnym gościem bedzie Kama Trojak – Ambasador Polskiej Kultury.

Zaś muzycznie umili nam czas grupa Swan (Łabędź).

Wiecej informacji w gazecie i na stronie Kuriera Polskiego:

http://www.kurierpolski.ie/ekurier.php

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!