czwartek, 20 Wrzesień 2018

Poezja dla przyjemności

Kwiecień 5, 2017 by · Napisz komentarz 

Grupa poetycka ‘The Glowing Hearth’ wraz z Towarzystwem Irlandzko-Polskim zapraszają serdecznie na wieczór poetycki zorganizowany w ramach Poetyckiego Dnia Irlandii.
Wspólne czytanie poezji oddzielone słuchaniem krótkich fragmentów muzycznych, a wszystko to w miłej, przyjaznej atmosferze. Zachęcamy do przyniesienie i przeczytania własnej twórczości lub ulubionego wiersza autorstwa innego poety.
Podczas przerwy słodki poczęstunek i rozmowy.
Wierszom, które nie będą czytane w języku angielskim powinny towarzyszyć tłumaczenia lub krótki opis kontekstu.
Data: czwartek, 27 kwiecień 2017
Czas: 18:30
Miejsce: Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, mapa
Wstęp wolny.

Facebook
Strona internetowa

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
604