czwartek, 18 Październik 2018

Patrick Quigley wygłosi wykład p.t. ” Kazimierz i Konstancja Markiewicz jako artyści”

Wrzesień 12, 2012 by · Napisz komentarz 

Niedziela 16 września godz 16 – Dom Polski (20 Fitzwilliam Place) wykład p.t. ” Kazimierz i Konstancja Markiewicz jako artyści” wygłosi Patrick Quigley, autor książki zatytułowanej “The Polish Irishman – the life and times of Count Casimir Markievicz”. Wykład jest częścią wydarzeń związanych z wystawą artystów Towarzystwa Irlandzko-Polskiego. Zapraszamy do zwiedzenia wystawy przed wykładem. Wstęp wolny i wszyscy są mile widziani.
Zachęcamy do sprawdzania wiadomości na temat polskiego Irlandczyka (‘The Polish Irishman’) na Facebooku. 

 

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
720