poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Opowieść o Polsce w 60 wierszach przedstawi Anita Dębska

11 listopada, 2011 by · Leave a Comment 

To wspólne przedsięwzięcie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego oraz Irlandzkiego Centrum Pisarzy i Stowarzyszenia Tłumaczy odbedzie sie w poniedziałek 14ego listopada o 19.30 w Centrum Pisarzy Irlandzkich przy Parnell Square. Wstep wolny.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!