czwartek, 18 Październik 2018

Oglądanie meczu UEFA EURO 2012: Polska przeciwko Grecji w Domu Polskim

Czerwiec 6, 2012 by · Napisz komentarz 

UEFA EURO 2012 już wkrótce! Zapraszamy do oglądania niektórych meczy razem w Domu Polskim? Na przykład: W piątek 8 czerwca, spotkanie otwierające o 16:00 mecz Polska przeciwko Grecji. Przewidujemy otwarcie Domu Polskiego juz od 15:00.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
696