czwartek, 18 Październik 2018

Odkrywamy spuściznę georgiańskiego Dublina i związki irlandzko-polskie wokół Fitzwilliam Square

Maj 9, 2016 by · Napisz komentarz 

Walking-tour-pic-for-the-web-Będzie to mała prelekcja, połączona z przechadzką wokół Fitzwillam Square. Impreza w dwóch językach, ale głównie w języku polskim. Uczestnicy będą mogli poznać historię rozbudowy osiemnastowiecznego Dublina, ze szczególnym uwzględnieniem cech stylu georgiańskiego w architekturze i sztuce dekoracyjnej. W szczególności powstanie i rozwój dzielnicy mieszkaniowej założonej przez lorda Fitzwilliama. Ciekawe historie i anegdoty związane z dawnymi mieszkańcami tej georgiańskiej dzielnicy.

Data: Sobota, 21 maja, godz. 15:00
Miejsce Spotkania: Towarzystwo Irlandzko-Polskie, Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2
Wstęp: Wolny

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
748