czwartek, 20 Wrzesień 2018

Odczyt Patricka Quigleya p.t. „Staśko – nieznany Markiewicz”

Luty 29, 2012 by · Napisz komentarz 

W najbliższą niedzielę 4 marca zapraszamy do Domu Polskiego, na godz 16, na odczyt Patricka Quigleya p.t. „Staśko – nieznany Markiewicz”.
Stanisław Markiewicz, zwany Staśko lub Stasio, był w pewnym sensie „przyćmiony” sławą ojca Kazimierza i macochy Konstancji. Syn z pierwszego malżeństwa Kazimierza, został przywieziony z Ukrainy i wykształcony w Irlandii.
Zwerbowany do rosyjskiej marynarki w czasie 1-ej wojny światowej, został wzięty do niewoli przez bolszewików i trzymany jako zakładnik. Jeden z jego listów został w płaszczu przeszmuglowany poza Rosję.
Historia Staśka Markiewicza to niezwykle ciekawy fragment związków między Irlandią i Polską.
Wykład będzie ilustrowany niepublikowanym dotychczas materiałem.
Po wykladzie mała przekąska. Wstęp wolny i wszyscy są mile widziani.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
704