niedziela, 19 maja 2024

Odczyt i pokaz filmowy o kolekcji Galerii Narodowej w Dublinie.

23 czerwca, 2010 by · Leave a Comment 

Niedziela 18 lipca godz 17:00.
Miejscem odczytu bedzie Dom Polski przy 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Ireland.
Wstęp jest wolny i wszyscy są bardzo mile widziani.

Towarzystwo Irlandzko-Polskie zaprasza na odczyt na temat najważniejszych zbiorów kolekcji
Galerii Narodowej w Dublinie. Odczyt ilustrowany pokazem video wygłosi pracownik Galerii Narodowej w Dublinie.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!